Druhy otopných těles

Ucelený přehled všech druhů otopných těles se základním popisem a jejich užitím. Příspěvek je určen do seriálu o otopných plochách jako . Otopná tělesa dělíme na konvekční, sálavá, teplovzdušná a lokální. Důležité je umístění otopných těles. Zde se naučíte dimenzovat otopná tělesa.

Zvládnete požadavky na montáž otopných těles.

Druhy a dimenzování otopných těles. Radiátory – otopná tělesa – jsou prvky etážového a ústředního topení předávající teplo do místností. OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles Stejně jako celé soustavy vytápění , tak i otopná tělesa dělíme na lokální tělesa a tělesa ústředního vytápění.

Za základní zařízení teplovodního vytápění považujeme zdroj tepla, rozvodné potrubí, otopná tělesa (spotřeba tepla) a zabezpečovací zařízení (obr.1). Existuje několik systémů vytápění, lišících se druhem paliva, provedením a umístěním topidel, způsobem rozvodu tepla do místností,. Nabídka otopných těles na trhu je velmi široká.

Mezi základní kritéria při rozdělení otopných těles patří druh a typ, která jsou dána především konstrukčním . Byla tak vytvořena skupina zahrnující veškeré druhy spadající do skupiny otopných těles.

Jednotlivá zvolená tělesa, včetně jejich rozměrů a tepelných výkonů za . Otopné těleso a otopná plocha předává teplo do vytápěného. DN 15) u rozdělovacích a sběrných profilů, ale existují i . Produkty Desková otopná tělesa. Pro připojení otopných těles druhu Kalor k rozvodnému potrubí se používají růžice s. Veškerá otopná tělesa druhu Kalor jsou určena pro teplovodní soustavy. Porovnává i ostatní druhy otopných těles s ohledem na jejich tlakovou . Teplovodní otopné soustavy s nuceným oběhem topné vody.

Umístění konvekčních otopných těles. Z něj se rozvádí ohřátá voda do jednotlivých otopných těles. Do něj přitéká ochlazená voda z otopných těles. Většina radiátory pro domů a bytů. I když je přístroj nebo systém vytápění radiátory obnova často třeba vyměnit.

Někteří lidé nosí tolik, že prostě . Proto je třeba navrhovat délku otopných těles pokud možno rovnu délce. Poté lze z rovnice ( ) vyjádřit střední teplotu otopného tělesa jako. V současné době patří k nejprodávanějším desková tělesa z ocelového plechu. Na rozdíl od klasických litinových .

Rozmístění otopných těles , jednoduché vykreslení přívodního a zpětného potrubí ,. V druhém kroku z půdorysu a schémat provedeme návrh a výpočet dimenzí . Anotace : Prezentace seznamuje se základními druhy otopných těles teplovodní otopné soustavy. Slouží jako výukový materiál. Klíčová slova: sdílení tepla, . Průběh povrchových teplot u deskových otopných těles.

Možnosti přímého měření tepla s ohledem na rozúčtování. Otopná soustava je soubor zařízení, která nám zajistívýrobu,.