Lhůty revizí hromosvodů

Lhůty revizí a kontrol hromosvodů podle příslušných norem. Termíny, do kterých je potřeba revizi provést, se u různých typů zařízení liší. Tabulky s termíny revizí pro různá prostředí a způsob používání elektrického zařízení. Systém ochrany před bleskem neboly hromosvody se revidují zejména podle toho dle jaké normy byly zhotoveny. Dalším úskalím při určování lhůt pravidelných revizí elektrických zařízení je to,.

Další informace o termínech pravidelných revizí hromosvodů naleznete zde.

Dobrý den, žijeme v bytovém domě na malém městě. Lhůty pravidelných zařízení pro ochranu před účinky atmosférické elektřiny:. Povolené odchylky od ročních termínů revizí by měly být provedeny na cyklus.

Provádíme revize na celém území České republiky a Slovenské republiky. Máme potřebné osvědčení a oprávnění vydané TI ČR a Národného inšpektorátu . Hromosvod se musí revidovat vždy po zjištěném zásahu blesku. Hlavním úkolem hromosvodu je zejména zabránit vzniku . Základní lhůty povinných revizí se liší podle stáří hromosvodu.

Rozdělení elektrických spotřebičů podle užívání. Skupina A – Spotřebiče poskytované formou pronájmu . LHŮTY revizí jsou různé a pohybují se od jednoho roku do let, v závislosti na umístění el. Takové revize hromosvodů má své stanovené lhůty provádění. Takové lhůty nemusíte vůbec na ně dávat pozor a tuto starost nechat zcela na nás. Mám takový dotaz ohledně revize hromosvodu.

Na starém, zděném, vícepodlažním objektu školy je proveden hromosvod podle původní ČSN . Přinášíme velký přehled lhůt revizí a kontrol zařízení z pohledu bezpečnosti. Starosti o revize hromosvodů nechte na nás – ELPECO. Proč je nutné provádět revize a jaké jsou lhůty revizí ? Pravidelnými revizemi elektrických zařízení předcházíte úrazu elektrickým proudem. K dotazu týkajícího se lhůt revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické elektřiny (dále jen hromosvod ) v budovách s plynovými . Milan Dolenský, lektor LPE s. Důležité normy a právní předpisy pro revize hromosvodů.

Uspořádání uzemnění v obecných. Každá elektrická instalace, nebo hromosvody musí být během své výstavby, . Objekt dle povahy zpracovaných látek.

Druh prostředí, Třídy vnějších . Jako každé jiné elektrické zařízení je potřeba i na hromosvodech provádět pravidelné revize a kontroly. Revize hromosvodů a uzemnění. Přípustnou odchylkou od roční lhůty zkoušek by mohlo být . Provádíme elektro revize objektů, elektrických rozvodů v rodinných a bytových domech, revize hromosvodů , elektrických spotřebičů, elektro rozvodů, nářadí a strojů. Ceník a lhůty revizí elektrických zařízení.

Cena revize elektrické instalace. EDYelektro – správná volba pro Prahu a okolí. Každý vlastník objektu musí provádět revize elektro, pokud nějakým.

Zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny.