Revize hromosvodů lhůty

Lhůty revizí a kontrol hromosvodů podle příslušných norem. Revize elektro, hromosvody , elektrické spotřebiče, lhůty revizí , termíny revizí. Systém ochrany před bleskem neboly hromosvody se revidují zejména podle toho dle jaké normy byly zhotoveny. Každá revize má jasně danou platnost, kterou musíte ještě před vypršením obnovit, chcete-li zařízení i nadále používat. Lhůty pravidelných revizí podle působení vnějších vlivů naleznete zde.

Tabulky s termíny revizí pro různá prostředí a způsob používání elektrického zařízení.

Objekt dle povahy zpracovaných látek. Provádíme revize na celém území České republiky a Slovenské republiky. Máme potřebné osvědčení a oprávnění vydané TI ČR a Národného inšpektorátu . Dobrý den, žijeme v bytovém domě na malém městě. Základní lhůty povinných revizí se liší podle stáří hromosvodu. Hlavním úkolem hromosvodu je zejména zabránit vzniku . Hromosvod se musí revidovat vždy po zjištěném zásahu blesku.

Sami Vás budeme s dostatečným předstihem informovat o blížícím se konci revizní lhůty Vašich hromosvodů. Revizi hromosvodů může provádět pouze revizní technik s platným.

Starosti o revize hromosvodů nechte na nás – ELPECO. Společně s těmito revizemi nutno provádět revize elektrospotřebičů. Revize hromosvodů , revize bleskosvodů, revize zemničů, revize jímacích soustav ,. Takové revize hromosvodů má své stanovené lhůty provádění. Takové lhůty nemusíte vůbec na ně dávat pozor a tuto starost nechat zcela na nás.

LHŮTY revizí jsou různé a pohybují se od jednoho roku do let, v závislosti na umístění el. POZNÁMKA Rozdělení do skupin nemá vliv na vlastní průběh revize. Je důležité pro provozovatele, pro určení lhůt mezi revizemi podle tabulky . Provádíme elektro revize objektů, elektrických rozvodů v rodinných a bytových domech, revize hromosvodů , elektrických spotřebičů, elektro rozvodů, nářadí a strojů. Firma, která provádí pravidelné revize hromosvodu na objektu výrobní haly tvrdí, že se tyto revize musí provádět v intervalu každé dva roky. Umístění elektrického zařízení , Revizní lhůty.

Prostory objektů s prostředím s nebezpečím požáru – revizní lhůta roky . Proč je nutné provádět revize a jaké jsou lhůty revizí ? Pravidelnými revizemi elektrických zařízení předcházíte úrazu elektrickým proudem. Každý vlastník objektu musí provádět revize elektro, pokud nějakým. Nabízíme provedení revize elektroinstalací budov.

Vyskytuje se, když se krokový vodič formuje při pozitivně nabitých vrcholech . Přinášíme velký přehled lhůt revizí a kontrol zařízení z pohledu bezpečnosti.

K dotazu týkajícího se lhůt revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické elektřiny (dále jen hromosvod ) v budovách s plynovými . Milan Dolenský, lektor LPE s. Důležité normy a právní předpisy pro revize hromosvodů. Uspořádání uzemnění v obecných. Archiv revize , elektrorevize, revize chomutov, revize přístrojů, revize hromosvodů , revize elektro.

Lhůta pro provádění pravidelných revizí hromosvodu v bytovém domě je nadále let.