Samočistící filtr

Jak funguje samočistící filtr AS-PURAIN, AS-REWA, Hospodaření s dešťovou vodou, Produkty pro rodinné domy, Čištění odpadních vo Produkty, ASIO, spol. VAF V-2samocistici filtr. Toto filtrační zařízení se používá k odstraňování kalů, písku, rzi a jiných jemných . T = °C pro filtrování mechanických nečistot z pitné vody mechanismus pro ruční odkalení a pro dočištění filtr. Pevné částice jsou filtrovány nerezovou filtrační vložkou a poté jednoduše spláchnuty otevřením výpustného .

Automatický systém čištění filtru odstraňuje zbytky jídla a zajišťuje průchodnost filtru. Tímto se předchází případným potížím a nesprávnému . Těleso filtru při revizi nádrže lze vyjmout bez použití nářadí. Filtr pro odstranění nečistot. Samočistící filtr BOHM Optimax-Pro. DEPURA MINI ruční samočisticí filtr – 1F.

Je určený pro průmyslové využití. Mosazný filtr Neptun se používá na doúpravu pitné vody.

Slouží k mechanické filtraci vody. Jako filtrační medium slouží nerezové sítko o hrubosti 1mcr. Automatické samočisticí sítové filtry jsou ekonomickým a velmi efektivním řešením pro filtraci nerozpustných látek z vody. Mají nízkou spotřebu elektrické energie . Rok výroby najdete na štítku umístěném na agregátu – serial.

Náš jedinečný samočistící filtr z tkaniny. Vodní filtry totiž zajišťují spolehlivě . Součástí je μm plastová filtrační vložka, konzole a klíč. ERAM filtr je samočistící síťový filtr s jednoduchou obsluhou. Umožňuje filtraci v širokém rozmezí v závislosti na hustotě vybraného filtračního síta až do průtoku . BEAM ELECTROLUX samočistící filtrace zaručuje trvalý vysoký výkon při vysávání.

Samo-čistící filtr s ručním ovládáním zpětného proplachu, pro domácnost a technologie pro úpravu pitné . Obecně platí, že myčky sice mají celkem účinné samočistící mechanismy, přesto je třeba pravidelně čistit filtry , trysky ostřikovacích ramen, . Speciální samočisticí filtr automaticky kaž- dých sekund čistí vodu a odstraňuje z ní . Patentovaný samočistící systém. Aktivní uhlíkový filtr vysoké.

Aqua stop: ventil na konci hadice, který při poruše okamžitě uzavře přívod vody. Rainmaster DUO se používá všude tam, kde je potřeba odfiltrovat z pitné, užitkové či dešťové vody mechanické . Pro filtraci chladicích okruhů se využívají jednoduché výměnné filtry, automatické samočisticí filtry nebo speciální mikropísková filtrace. Jistě oceníte samočistící filtr EverClean.

Světelná signalizace provozu na podlahu zobrazuje momentální proces v myčce. Sklenice šetrně omyje mechanický .